1
Ponúkame kvalitu, precíznosť a skúsenosti
2
Kráľ v realitách
3
Zabezpečíme všetky služby spojené s prevodom nehnuteľností

Ponuka

MiReal s.r.o. Vám ponúka na predaj 3 veľké navzájom prepojené výrobno - skladovacie haly v Michalovc

priemyselný areál

OBEC: Michalovce
ULICA: Továrenská
PLOCHA: 5835 m2
CENA: 139.990 €
MiReal s.r.o. Vám ponúka na predaj pozemok vo Vinnom - extravilán

vinice, chmelnice

OBEC: Vinné
ULICA:
PLOCHA: 1181 m2
CENA: 18.990 €